IZPOLNITE ANKETO O PLEZARNI IN SODELUJTE V NAGRADNI IGRI

Vse naše obiskovalce vabimo k izpolnjevanju ankete, s katero želimo prejeti vaše odgovore, mnenja in predloge za izboljšavo naših storitev.

Če želite sodelovati v nagradni igri, na koncu ankete (kjer je to navedeno) zapišite svoj e-naslov.

Veseli bomo, če si boste vzeli čas za našo anketo → Anketa Plezarna 2023.

Hvala, ker ste z nami.

Ekipa Plezarne

 

 

Pravila in pogoji nagradne igre »Anketa o mnenju uporabnikov Plezarne«

  1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre: »Anketa o mnenju uporabnikov Plezarne« (v nadaljevanju nagradna igra) je Plezarna d. o. o., Britof 27a, Kranj (v nadaljevanju: organizator).
Nagradna igra poteka od 24. 5. 2023 do 7. 6. 2023 na naslednji spletni strani: https://www.1ka.si/a/54adef22

Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

  1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani.

  1. Potek nagradne igre

Sodelujoči mora na spletni strani:

  • izpolniti anketo v celoti;
  • v obrazec vpisati svoje osebne podatke (e-naslov).

Žrebanje bo potekalo 8. 6. 2023. Žrebanje ne bo javno. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu in uri žrebanja, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

  1. Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

Med sodelujočimi, ki bodo izpolnili anketo, bomo izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli naslednje nagrade:

1 vrečka za magnezij,
1 majica z logotipom Plezarne,
1 kupon za brezplačen obisk Plezarne.

Nagrajenci, ki bodo izžrebani, bodo po skupnem žrebu nagrad v nagradni igri o tem obveščeni prek elektronske pošte, ki jo bodo posredovali za namen nagradne igre. Izžrebanci bodo pozvani, da v roku štirinajstih (14) dni pošljejo morebitne manjkajoče podatke za namen predaje nagrade. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

Nagrajenec nagrado lahko osebno prevzame v Plezarni d. o. o., Britof 27a, ali se mu jo pošlje po pošti v roku enega meseca po posredovanju sporočila s podatki.

V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

V primeru, da nagrajenec v 14-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

  1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje internetne strani www.1.ka.si ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

  1. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani na www.plezarna.si.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani Plezarne in na socialnih omrežjih Plezarne.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

Kranj, 23. 5. 2023