O Plezarni

V današnjem (pre)hitrem življenjskem tempu je kakovostno preživljanje prostega časa posebnega pomena. Aktivni center Plezarna vam zato ponuja raznovrstno infrastrukturo in celostno ponudbo na enem mestu.

Plezarna je zasnovana tako, da lahko v njej istočasno najdejo možnosti za aktivno sprostitev različne ciljne skupine z različnimi željami in potrebami. To pomeni, da:

  • so lahko na istem mestu hkrati aktivni rekreativni in profesionalni plezalci, vodene skupine za različne generacije, družine in posamezniki;
  • lahko na enem mestu vsi člani družine sočasno najdejo ustrezno dejavnost zase.

Plezarna je s svojo dobro prilagojeno infrastrukturo in pestro oziroma raznoliko ponudbo prijazna do družin.

Možnih kombinacij za družinsko preživljanje časa v Plezarni je več (na primer):

  • eden se udeleži vodene plezalne vadbe, drugi pa tačas pleza samostojno;
  • otroci plezajo, starši pa se medtem sproščajo v lokalu;
  • polovica družine se vključi v eno od vodenih plezalnih vadb, polovica družine pa v tem času uživa na otroški bolderci ali v otroškem kotičku.
Zgodovina

Plezarna stoji v nekdanjem industrijskem kompleksu, ki je bil včasih poznan pod imenom Oljarica Kranj. Leta 1906 sta družini Zabret in Huter zgradili prvi industrijski objekt na območju Britofa, to je bila stiskalnica lanenega olja. Ta je kasneje prerasla v rafinerijo, okoli katere se je razvil že omenjeni industrijski kompleks Oljarica. Slednja se je leta 2005 združila s tovarno olja GEA iz Slovenske Bistrice, kamor je tudi preselila svoje obrate. Nekaj let opuščeni industrijski kompleks se je začel v zadnjih letih pospešeno razvijati v poslovno-trgovsko-obrtno cono. V objektu prvotne stiskalnice je svoje mesto našla Plezarna in coni dodala še športni pridih. Pri rekonstrukciji objekta in spremembi namembnosti iz industrijske v športno-plezalno smo poskušali ohraniti industrijsko podobo in jo prilagoditi sedanji uporabi. V kletnih prostorih so tako ostala nedotaknjena obokana okna, vrata in stropi prvotne zgradbe. Na ta način želimo ohranjati spomin na bogato industrijsko tradicijo tega območja, hkrati pa vanj vnesti novo življenje, saj je po premestitvi Oljarice propadalo in kazilo ta del Britofa ob reki Kokri.