O Plezarni

V današnjem (pre)hitrem življenjskem tempu je kakovostno preživljanje prostega časa posebnega pomena. Aktivni center Plezarna vam zato ponuja raznovrstno infrastrukturo in celostno ponudbo na enem mestu.

Plezarna je zasnovana tako, da lahko v njej istočasno najdejo možnosti za aktivno sprostitev različne ciljne skupine z različnimi željami in potrebami. To pomeni, da:

  • so lahko na istem mestu hkrati aktivni rekreativni in profesionalni plezalci, vodene skupine za različne generacije, družine in posamezniki;
  • lahko na enem mestu vsi člani družine sočasno najdejo ustrezno dejavnost zase.

Plezarna je s svojo dobro prilagojeno infrastrukturo in pestro oziroma raznoliko ponudbo prijazna do družin.

Možnih kombinacij za družinsko preživljanje časa v Plezarni je več (na primer):

  • eden se udeleži vodene plezalne vadbe, drugi pa tačas pleza samostojno;
  • otroci plezajo, starši pa se medtem sproščajo v lokalu;
  • polovica družine se vključi v eno od vodenih plezalnih vadb, polovica družine pa v tem času uživa na otroški bolderci ali v otroškem kotičku.
Ekipa

Anže in Tine Marenče ter Janez Ziherl so ustanovitelji in direktorji Aktivnega centra Plezarna. Fantje so se vrsto let zelo resno ukvarjali z različnimi zvrstmi plezanja, od športnega plezanja do alpinizma. Vsi trije so že dolga leta člani Planinskega društva Kranj in njegovega Alpinističnega odseka, v obeh so v preteklosti prevzeli tudi nekatere vodilne funkcije.

Ko se je njihova aktivna plezalna pot umirila in so si ustvarili družine, je nastopil čas za realizacijo njihove več let nastajajoče zamisli o ustanovitvi lastnega športno-plezalnega centra. Kot plezalci so se zavedali, da na območju Kranja in nasploh celotne Gorenjske primanjkuje športno-plezalnih objektov. Čeprav je tradicija športnega plezanja in alpinizma na tem območju zelo dolga in pestra. Kot mladi starši pa so se zavedali, da v Sloveniji primanjkuje objektov z večnamenskimi prostori za različne športne aktivnosti in različne generacije, predvsem za družine. Čeprav se upravičeno poudarja, da smo Slovenci športni narod in da je zelo dobrodošlo prenašati veselje do gibanja na mlajše generacije.

Projekta Plezarna so se Anže, Tine in Janez lotili z veliko mero entuziazma in požrtvovalnosti, saj samega projekta niso koordinirali le organizacijsko in idejno, ampak so vodili celotno prenovo objekta od začetka do konca: od podiranja starih in zidanja novih elementov preko gradnje notranje infrastrukture in postavitve plezalnih sten do zaključnih del. Pri tem seveda ni šlo brez za posamezne organizacijske in gradbene faze usposobljenih mojstrov, na pomoč pa so fantom priskočili tudi njihovi sorodniki, prijatelji in kolegi.

Zgodovina

Plezarna stoji v nekdanjem industrijskem kompleksu, ki je bil včasih poznan pod imenom Oljarica Kranj. Leta 1906 sta družini Zabret in Huter zgradili prvi industrijski objekt na območju Britofa, to je bila stiskalnica lanenega olja. Ta je kasneje prerasla v rafinerijo, okoli katere se je razvil že omenjeni industrijski kompleks Oljarica. Slednja se je leta 2005 združila s tovarno olja GEA iz Slovenske Bistrice, kamor je tudi preselila svoje obrate. Nekaj let opuščeni industrijski kompleks se je začel v zadnjih letih pospešeno razvijati v poslovno-trgovsko-obrtno cono. V objektu prvotne stiskalnice je svoje mesto našla Plezarna in coni dodala še športni pridih. Pri rekonstrukciji objekta in spremembi namembnosti iz industrijske v športno-plezalno smo poskušali ohraniti industrijsko podobo in jo prilagoditi sedanji uporabi. V kletnih prostorih so tako ostala nedotaknjena obokana okna, vrata in stropi prvotne zgradbe. Na ta način želimo ohranjati spomin na bogato industrijsko tradicijo tega območja, hkrati pa vanj vnesti novo življenje, saj je po premestitvi Oljarice propadalo in kazilo ta del Britofa ob reki Kokri.