Splošni pogoji družbe Plezarna aktivni center d.o.o.

1. UVOD

Splošni pogoji družbe Plezarna aktivni center d.o.o. (v nadaljevanju »splošni pogoji«) veljajo kot pogoji poslovanja in so pravni dogovor med fizično osebo, ki uporablja storitve Plezarne (v nadaljevanju »uporabnik«), in družbo Plezarna aktivni center d.o.o., ki upravlja športno-rekreacijski objekt Plezarna na lokaciji Britof 27 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju »Plezarna«).

Ti splošni pogoji veljajo tudi, če pogodbo za uporabo storitev Plezarne sklene pravna oseba, za določene fizične osebe, kot uporabnike storitev Plezarne.

Prijavnica, ki jo izpolni uporabnik za uporabo storitev Plezarne, se šteje kot posamična pogodba med uporabnikom in Plezarno, sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.

Vse spremembe teh splošnih pogojev, pravil in cenika Plezarne bodo posebej objavljene na spletni strani www.plezarna.si in veljajo z datumom objave spremembe, če ni posebej drugače določeno v objavi. O bistvenih spremembah splošnih pogojev poslovanja in drugih aktov iz prejšnjega odstavka bo Plezarna uporabnike obveščala preko elektronske pošte, če bo to mogoče.

2. SPLOŠNA PRAVILA

Vsi uporabniki morajo upoštevati navodila osebja Plezarne in vsa obvestila, pravila in predpise, ki so javno objavljeni v Plezarni in/ali na spletni strani www.plezarna.si

Vsi uporabniki se morajo obnašati odgovorno do ostalih uporabnikov in lastnine Plezarne. Vsi uporabniki so dolžni skrbeti za nemoteno vadbo drugih uporabnikov ter skrbno ravnati z lastnino Plezarne.

Vsi uporabniki morajo skrbeti za predpisani red in ne smejo motiti drugih uporabnikov ter morajo skrbeti za ustrezno higieno ter čistočo objektov in naprav.

 • Uporabnikom brez ustreznega znanja varnega plezanja ni dovoljeno samostojno plezanje brez nadzora osebe, ki prevzema polno odgovornost za njihovo varno plezanje.
 • Otrokom do 3. leta starosti je vstop v plezalne dvorane prepovedan.
 • Otrokom do 6. leta starosti je vstop v plezalne dvorane, z izjemo otroške balvanske stene, prepovedan.
 • Otrokom od 3. do 6. leta starosti je vstop v otroško plezalno dvorano dovoljen le v spremstvu in pod nadzorom staršev ali skrbnikov.
 • Otrokom od 6. do 15. leta starosti je vstop v plezalne dvorane dovoljen le v spremstvu in pod nadzorom staršev ali skrbnikov.
 • Mlajši od 18 let lahko samostojno plezajo na visoki plezalni steni, samo če imajo uradni status športni plezalec ali najmanj mlajši alpinistični pripravnik.
 • Vstop v plezalne in druge dvorane Plezarne je dovoljen samo v čisti obutvi, primerno oblečen in čist.
 • Po blazinah pod balvanskimi stenami je prepovedana hoja s kakršnokoli obutvijo razen s plezalniki.
 • Plezanje je dovoljeno le v plezalnikih ali čistih copatih.

Ob prvem obisku se je potrebno izkazati z osebnim dokumentom in se fotografirati. Obisk Plezarne je mogoč, potem ko uporabnik v celoti izpolni prijavni obrazec preko aplikacije Studionaut ali na recepciji Plezarne in plača vstopnino.

Plezarna si pridržuje pravico omejiti ali prepovedati vstop v posamezne dvorane za izvedbo organiziranih vadb, dogodkov, vzdrževanja ali zaradi drugih dejavnikov.

 • Pred obiskom vodene vadbe se morajo uporabniki prepričati, da je vadba za njih primerna, zlasti da je težavnostna stopnja in intenzivnost posameznega programa skladna s telesno pripravljenostjo in kondicijo uporabnika. Vsi uporabniki se morajo pred začetkom vadbe, ki zahteva večji napor, posvetovati z zdravnikom ali drugo za to usposobljeno osebo.
 • Ekstremen in prekomeren napor ali nepravilna vadba je lahko škodljiv/a za zdravje.
 • Po končani uporabi rekvizitov Plezarne so vadeči dolžni rekvizite za seboj pospraviti.
 • Kajenje in uživanje prepovedanih drog v Plezarni ni dovoljeno. Pitje alkohola je dovoljeno le v lokalu Plezarne po zaključeni vadbi.
 • Osebam pod vplivom psihoaktivnih in drugih opojnih substanc vstop v plezalne in druge dvorane Plezarne ni dovoljen in jim osebje Plezarne lahko prepove vstop v Plezarno.
 • V primeru kakršnekoli nesreče ali poškodbe je potrebno čim prej obvestiti osebje Plezarne ter slediti njihovim navodilom.
 • V prostorih Plezarne lahko osebje Plezarne ali pooblaščene osebe občasno fotografirajo ali snemajo za promocijske in druge komercialne namene, povezane z dejavnostjo Plezarne. Uporabnik s podpisom vpisnega lista potrjuje, da se strinja in soglaša, da se javno objavi celoten fotografski in video material, vključno, a ne omejeno na, objavo na spletu.
 • Plezarna poziva vse uporabnike, naj bodo odgovorni do okolja. Uporabniki naj varčujejo s porabljeno vodo in ločujejo odpadke.

Osebje Plezarne lahko osebo, ki krši splošne pogoje ali navodila osebja Plezarne, odstrani iz Plezarne brez vračila morebitne vstopnine. V primeru ponovne kršitve splošnih pogojev lahko osebje temu kršitelju zlasti, a ne omejeno na, prepove vstop v Plezarno, karta z več obiski izgubi svojo veljavnost, uporabnik pa ni upravičen do povračila denarja iz naslova neizkoriščenih obiskov.

3. VARNOST

3.1. Standardi

Kljub upoštevanju vseh zahtev pa se zaradi obremenitev tovrstnih športnih kapacitet oprimki in stopi lahko zavrtijo ali zlomijo. V teh primerih uporabniki plezalnih sten in igralnih kapacitet nosijo odgovornost za nevarnost poškodb sami.

3.2. Prvi obisk

Ob prvem obisku se je potrebno izkazati z osebnim dokumentom in se fotografirati. Obisk Plezarne je mogoč, potem ko uporabnik v celoti izpolni prijavni obrazec preko aplikacije Studionaut ali na recepciji pri točilnem pultu Plezarne in plača vstopnino. Uporabnikom brez ustreznega znanja varnega plezanja ni dovoljeno samostojno plezanje brez nadzora osebe, ki prevzema polno odgovornost za njihovo varno plezanje.

S podpisom prijavnice oz. elektronskega vpisnega lista uporabnik potrjuje, da je poučen o varnem plezanju in varovanju tako na balvanski kot visoki plezalni steni. V nadaljevanju potrjuje, da je poučen o bistvenih vsebinah plezalne in vrvne tehnike in ima ustrezne izkušnje za samostojno plezanje v plezalnih dvoranah. Obvezuje se tudi, da bo pred začetkom plezanja dosledno izvajal dvojno preverjanje. Uporabnik plezalnih sten pleza na lastno odgovornost in prevzema vsa tveganja za svoja dejanja, opustitev obveznih postopkov oziroma malomarno ravnanje.

3.3. Pravila plezanja

Pravila plezanja se razlikujejo med posameznimi plezalnimi dvoranami. Pravila, ki so izobešena ob vhodu v posamezno dvorano, je potrebno pred pričetkom plezanja pozorno prebrati in dosledno upoštevati.

3.3.1. Splošna pravila ravnanja v objektu in plezanja

Plezanje je dejavnost, povezana z nekaterimi tveganji. Pri neustreznem znanju obvladovanja tehnike plezanja in varovanja in nezadostnem znanju uporabe opreme obstaja nevarnost hudih poškodb in celo smrti. Poškodbe se pri športnem plezanju dogajajo, njihovo pojavnost lahko velikokrat preprečimo z ustreznim ravnanjem pred, med in po vadbi.

 • Pred začetkom vadbe, plezanja ali druge aktivnosti se morajo uporabniki temeljito ogreti. Posamezni uporabniki se lahko pred plezanjem ogrejejo v telovadnici ali ogrevalnem prostoru v mali balvanski dvorani.
 • Med vadbo je potrebno upoštevati pravila varnega plezanja. Pred dejanskim začetkom plezanja je potrebno zagotoviti ustrezno preverjanje ustreznosti in nameščenosti varovalne opreme (dvojno preverjanje). Med samim plezanjem je potrebno biti pozoren na pravilen pristop varovanja (dinamično zaustavljanje padca, usmerjanje in kontrola padca pri balvanskem plezanju).
 • Po vadbi se je potrebno ustrezno raztegniti.

Večina nesreč pri dvoranskem plezanju je posledica nepozornosti in nepravilnega rokovanja z varovalno opremo ter nedoslednega dvojnega preverjanja. Znanje varovanja je potrebno redno obnavljati, vaditi tehniko zaustavljanja padca, upoštevati splošna in naša pravila varnega plezanja in varovanja.

Kljub upoštevanju vseh pravil plezanja in varovanja pa pri športnem plezanju lahko pride do nepredvidenih situacij, ki se končajo s poškodbami. Za poškodbe družba Plezarna ne odgovarja.

V primeru, da v plezalnih dvoranah opazite neprimerno ali celo nevarno ravnanje, ste to dolžni čim prej sporočiti osebju Plezarne.

Spreminjanje postavitev oprimkov in izvajanje drugih sprememb na plezalnih stenah ni dovoljeno.

3.3.2. Visoka plezalna stena

Za zagotavljanje varnosti oz. pravilnega varovanja lahko zaposleni v Plezarni v vsakem trenutku od uporabnikov visoke stene zahtevajo prikaz pravilnega varovanja, reakcije v primeru padca, za plezalca v vodstvu ali plezalca, ki pleza z varovanjem od zgoraj. Tisti, ki ne zna, ni sposoben ali ne želi izvesti prikaza, ne sme nadaljevati s plezanjem na visoki steni. Lahko pa pleza v balvanskih dvoranah.

 • Prepovedano je plezanje brez vrvi.
 • Prepovedano je plezanje brez soplezalca (solo).
 • Pred začetkom plezanja je vsakič znova potrebno preveriti navezavo na soplezalca (dvojno preverjanje).
 • Prepovedano je plezanje in varovanje brez obutve.
 • Zaradi nevarnosti, da lasje pridejo v varovalo, je dolge lase potrebno speti.
 • Dovoljena je uporaba zgolj standardiziranih varoval v kombinaciji s primernimi dinamičnimi vrvmi.
 • Poskrbite za izbiro pravilnega mesta varovanja (največ 2,5 m od stene). Do vpetega četrtega varovalnega kompleta se varuje tik ob steni, izven vpadnice morebitnega padca.
 • Poskrbite za pravilno rokovanje z varovali.
 • Varujte v stoječem položaju.
 • Pri varovanju vrv ne sme biti preohlapna.
 • Pri varovanju bodite popolnoma zbrani. Med plezanjem je prepovedana uporaba mobilnega telefona, ravno tako je prepovedano plezanje s slušalkami.
 • Potrebno je ohranjanje zadostne razdalje med soplezalci, prepovedano je plezanje drug preko drugega.
 • Nikoli se ne sme zgoditi, da se vpneta dve vrvi v isto varovalno točko.
 • Med dvema plezalcema mora vedno biti prosta vsaj ena smer.
 • Varovalo mora biti pripeto na ustrezno mesto na pasu (manevrska zanka).
 • Soplezalca je potrebno spuščati »počasi«, »hitro« spuščanje je prepovedano.
 • Nameščanje varovanja od zgoraj (top rope) je dovoljeno le na vrhu smeri preko sidrišča ali v sredini smeri, če je sidrišče narejeno na dveh fiksnih točkah, sicer varovanje od zgoraj sredi smeri ni dovoljeno. Vpetje vrvi je obvezno skozi obe varovalni vponki. Plezalec z varovanjem od zgoraj pleza na vpeti konec vrvi, da se prepreči nihaj v primeru padca.
 • Plezalna vrv naj bo ustrezne dolžine in v zadovoljivem stanju.
 • Igra, tek in skakanje je prepovedano. Otroci se lahko igrajo v ogrevalni dvorani.
 • Prepovedano je guganje in nihanje na vrvi ali pletenje vrvne lestve.
 • Vrv je potrebno odstraniti takoj po zaključku plezanja smeri. Smeri ne smejo ostati zasedene.
 • Vrv je potrebno odstraniti na način, da se izvleče tisti konec vrvi preko vponke, ki je bližje steni. Tisti, ki odstranjuje vrv, je odgovoren, da ne poškoduje drugih navzočih v dvorani.
 • Priporočamo uporabo samozateznih varoval (npr. grigri).
 • Pred začetkom plezanja priporočamo pregled plezalne opreme.
 • Prepovedano je držanje/prijemanje za varovalne ploščice, saj lahko pride do težjih poškodb prstov.
 • V dvoranah pod plezalnimi stenami ni dovoljeno odlagati predmetov – nevarnost spotikanja/padca.
 • Vstop v plezalne dvorane je v čevljih prepovedan. Vstopate lahko v copatih, natikačih ali drugi obutvi za notranjost.
 • Po uporabi vrvi za varovanje od zgoraj je potrebno odstraniti vse vozle.
 • V primeru kakršnekoli okvare na steni (poškodba vrvi, razrahljani, nepritrjeni ali počeni oprimki, poškodovano sidrišče, odvita jeklena vponka, poškodovan varovalni sistem ipd.) so uporabniki dolžni to nemudoma sporočiti osebju Plezarne.
 • V primeru velike razlike v teži svetujemo varovanje z dodatno utežjo, pripeto na varujočega.
 • Izogibajte se conam padca.
3.3.3. Plezanje s samovarovalnim sistemom Trublue
 • Najlonski trak si preko samozapiralne vponke vpnite v manevrsko zanko pasu.
 • Preverite ustrezno namestitev pasu in ali je vponka z matico zaprta.
 • Morebitne bližnje obiskovalce opozorite, da lahko zanihate v njih.
 • Ob prvi uporabi predlagamo preizkusni padec z višine prve varovalne ploščice.
 • Pri padcu se ne odrivajte.
 • Mladoletne osebe lahko uporabljajo sistem samo pod nadzorom skrbnika.
3.3.4. Balvanske dvorane

Na blazinah v balvanskih dvoranah ni dovoljeno ležati. Blazine so namenjene ublažitvi padca z balvanske stene. V primeru padca se je potrebno čim prej pobrati in se premakniti na območje, kjer lahko varno počijete.

 • Padci na blazine morajo biti kontrolirani.
 • Vsi prisotni v dvoranah morajo biti pozorni na druge uporabnike v dvoranah. Tisti, ki plezajo, morajo svoj padec ustrezno kontrolirati in ga po možnosti tudi naznaniti. Tisti, ki se pripravljajo na vzpon, morajo biti pozorni na plezajoče in jih pri vzponu ne smejo motiti ali jim biti v napoto.
 • Posebej pozorni bodite v primeru prisotnosti otrok v dvoranah.

Za poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja pravil in napačne vadbe, Plezarna ali osebje Plezarne kot posamezniki niso odgovorni. Vadba poteka na lastno odgovornost. Če ima uporabnik zdravstvene težave, zaradi katerih ne more obiskovati aktivnosti v Plezarni, nas mora o zdravstvenih težavah obvestiti v začetni fazi nekoriščenja naših storitev.

3.3.5. Telovadnica

Vadba na sistemski deski (campusu) je dovoljena le s podloženimi blazinami.

4. RED IN ČISTOČA

Vsi uporabniki Plezarne so dolžni ravnati in se obnašati tako, da se v objektu ohranja ustrezen nivo higiene in zagotavlja red med uporabniki. S tem namenom je potrebno:

 • Preoblačenje se izvaja v za to namenjenih prostorih, ne v plezalnih dvoranah.
 • Vstop v plezalne dvorane je dovoljen le v čisti obutvi, po blazinah v balvanskih dvoranah je dovoljena hoja izključno s plezalniki ali čistimi športnimi copati.
 • V športni del objekta ni dovoljeno vnašanje alkohola.
 • Prosimo vas, da ne vnašate hrane v plezalne dvorane; če morate nekaj pojesti, vas prosimo, da to storite na temu namenjenih območjih (mize, klopi, stoli in druge kapacitete izven plezalnih dvoran).
 • Vsi plezalci se zavedamo težave smrdljivih plezalnikov, zato uporabnike prosimo, da ravnajo tako, da s svojo obutvijo ne bodo motili drugih uporabnikov Plezarne.
 • Smeti ustrezno ločujte in jih odlagajte v za to namenjene zabojnike.

5. ODGOVORNOST

Za poškodbe oseb in materialno škodo v primeru kraje vrednih stvari ne prevzemamo odgovornosti. Povzročitelj škode ali povzročitelj telesnih poškodb oseb nosi odgovornost v zvezi z nastalo škodo. Plezarna v tovrstnih primerih ne prevzema nobene odgovornosti.

5.1. Osebna oprema

Odlaganje opreme in osebnih stvari je dovoljeno le v zaklenjenih garderobnih omaricah. Ključ garderobne omarice uporabniki prejmejo pri recepciji/točilnem pultu v lokalu ob plačilu vstopnine oz. izdaji dokazila o plačani vadbi (kot dokazilo se smatra veljavna vstopna kartica). Odlaganje opreme in osebnih stvari drugod ni dovoljeno. Uporabnikom priporočamo, da svojo opremo podpišejo, saj pogosto prihaja do nenamernih zamenjav.

V primeru enkratnega obiska se zaračuna kavcija za ključ garderobne omarice, po veljavnem ceniku. Kavcijo se vrne ob vračilu ključa. Ključ garderobnih omaric je prepovedano odnašati s seboj.

Po odhodu iz Plezarne morajo uporabniki garderobne omarice v celoti izprazniti in vzeti s seboj vse svoje stvari. Za pozabljene stvari Plezarna ali osebje Plezarne kot posamezniki ne odgovarjajo.

Plezarna ali osebje Plezarne kot posamezniki niso odgovorni za krajo ali morebitno izgubo osebnih stvari ali druge opreme uporabnikov v Plezarni.

6. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

6.1. Splošno o varovanju zasebnosti

Varovanje zasebnosti posameznika je predstavljeno kot splošni pogoji varovanja in obdelave osebnih podatkov in veljajo za spletno stran www.plezarna.si (v nadaljevanju kot »splošni pogoji«).

Osebne podatke obdelujemo le za določene, izrecne in zakonite namene in jih ne bomo obdelovali na noben način, ki ni združljiv s temi nameni. Takšen namen je lahko odgovor na vaše povpraševanje, izvajanje naročila oz. obravnava vaše zahteve, ki ste nam jih posredovali preko spletne strani www.plezarna.si, izboljšanje vašega obiska naše spletne strani, izboljšanje naših izdelkov in storitev na splošno, ponudbo storitev ali aplikacij in trženjske akcije.

6.2. Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, zbranih in obdelanih v povezavi z uporabo spletne strani www.plezarna.si, je:
Plezarna d.o.o.
Britof 27 a
4000 Kranj
Matična številka: 8003408000, davčna številka: SI98916670
Kontaktni telefon: +386 (0)41 352 775, e-naslov: janezziherl@gmail.com

6.3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki jih posredujete Plezarni, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

 • Plezarna zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznega uporabnika:
  ime in priimek;
 • datum rojstva;
 • naslov;
 • elektronsko pošto;
 • telefon uporabnika;
 • informacije glede izbranih načinov komunikacije;
 • podatke, ki omogočajo oblikovanje profilov.

V primeru otroka pa še:

 • ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika,
 • elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega zastopnika.

Vse osebne podatke, ki jih uporabnik zaupa Plezarni, upravlja in obdeluje Plezarna in od nje pooblaščene osebe.

Plezarna zagotavlja, da bo vse osebne podatke skrbno varovala in jih uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in internimi akti družbe.

Plezarna kot upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov spoštuje zasebnost in zagotavlja vsem uporabnikom, da bo njihove osebne podatke uporabila izključno za namene in v obsegu, kot je to potrebno za izvršitev pogodbe in drugih dogovorov med uporabnikom in Plezarno, oz. za namene delovanja družbe, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov Plezarne.

Za druge namene zbiranja in obdelave osebnih podatkov pa bo Plezarna zbirala in obdelovala osebne podatke na podlagi prostovoljne informirane privolitve posameznika za naslednje namene:

 • obveščanje preko elektronske pošte o ponudbah in dogodkih ter promociji Plezarne.

Fotografski in video material, pridobljen v Plezarni in pri drugih aktivnostih, povezanih s Plezarno, se lahko uporabi za promocijski material aktivnosti, povezanih s plezanjem in dejavnostjo Plezarne. Plezarna ne bo posredovala osebnih podatkov tretjim osebam razen v primerih in za namene, opredeljene v teh splošnih pogojih ali na podlagi privolitve.

Določene podatke uporabljamo za ovrednotenje oziroma oceno, kakšna vsebina komunikacije bi bila za vas najbolj zanimiva in koristna. S tem želimo povečati možnost, da vam kot uporabniku predstavimo čim bolj relevantne izdelke ali storitve. S tem namenom posameznike lahko razvrščamo v različne skupine (profile), s katerimi komuniciramo različno oziroma prilagojeno (individualizirano). To pomeni, da različne skupine (profili) posameznikov prejemajo tržna sporočila z različno vsebino, lahko tudi vključno z nakupnimi pogoji (npr. popusti ali plačilni pogoji). Pri razvrščanju posameznikov v skupine (profile) lahko spremljamo, beležimo in uporabljamo tudi odziv posameznika na tržna sporočila, npr. odpiranje e-sporočil, kliki na povezave, čas, ki ga posameznik preživi na določeni povezavi ipd.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov otrok, mlajših od 18 let, za druge namene iz prejšnjega odstavka se izvaja le na podlagi prostovoljne informirane privolitve, ki jo podpiše ali elektronsko potrdi eden od staršev ali zakoniti zastopnik otroka.

6.4. Obdobje hrambe podatkov

Zbrane osebne podatke bo Plezarna hranila do preklica soglasja posameznika, čigar osebni podatki se hranijo največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Pravice posameznika v primeru dane privolitve so opredeljene z veljavno zakonodajo.
Ko obdelava vaših osebnih podatkov ni več potrebna, vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo ali anonimiziramo, tako da jih ni več mogoče povezati s posameznikom (razen v kolikor moramo vaše osebne podatke hraniti zaradi zagotavljanja skladnosti z zakonskimi obveznostmi, npr. osebni podatki, vsebovani v pogodbah, komunikaciji, poslovnih pismih, računih, so lahko podvrženi obveznosti hrambe do 10 let). Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve, hranimo do vašega preklica. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbenega odnosa z vami, pa hranimo za čas trajanja pogodbenega odnosa in še 5 let po njenem prenehanju (kolikor znaša splošni zastaralni rok).

6.5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

V skladu s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov, lahko vaše osebne podatke obdelujemo:

 • če ste privolili v obdelavo osebnih podatkov;
 • če je to potrebno zato, da lahko sklenemo in/ali izpolnimo pogodbo z vami (vse v skladu z b točko prvega odstavka 6. člena GDPR);
 • če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Plezarna ali druga tretja oseba, vse skladno s f točko prvega odstavka 6. člena GDPR – npr. za potrebe neposrednega trženja oz. pošiljanja e-pošte (npr. za namen obveščanja posameznikov o ugodnostih in novostih Plezarne, zagotavljanja podpore strankam, pošiljanja vabil na predstavitve novih storitev in produktov, vabila na dogodke, novih nakupnih možnostih, pošiljanja revij);
 • če to zahteva zakon (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

6.6. Uporabniki vaših podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov je omejen zgolj na tiste posameznike, ki se z njimi morajo seznaniti, da lahko opravijo svoje delovne ali pogodbene obveznosti. Glede na namene, za katere Plezarna obdeluje vaše osebne podatke, lahko le-te za posamezne namene posredujemo oz. razkrijemo naslednjim kategorijam prejemnikov osebnih podatkov:

 1. pooblaščenim delavcem v Plezarni;
 2. našim pogodbenim izvajalcem (naši pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov), od katerih vedno zahtevamo, da vedno ravnajo v skladu z veljavnimi zakoni, politiko varstva osebnih podatkov ter posvečajo veliko pozornosti zaupnosti vaših osebnih podatkov:
  1. oglaševalske, marketinške in promocijske agencije in ponudniki storitev, npr. Google (Google – samo identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene remarketinga, e-naslov za prikazovanje oglasov v programu Google AdWords, identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene analiz v programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene remarketinga, e-naslov za prikazovanje oglasov v programu Facebook Custom Audiences), Pardot, HotJar, SalesForce, InfoBip in podobne, kar nam pomaga izvesti in analizirati učinkovitost naših akcij in promocij;
  2. podjetja, ki opravljajo druge storitve za družbo Plezarna ali v imenu družbe Plezarna (npr. zunanji ponudniki storitev, povezanih z IT, računovodski servisi, odvetniške pisarne ipd.);
 3. drugim tretjim osebam:
  1. kadar to zahteva zakon ali je zakonito potrebno za zaščito pravic Plezarne;
  2. kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja skladnosti z zakoni, zahtevami organov, sodno odredbo, pravnimi postopki, obveznostmi, povezanimi s poročanjem in vlaganjem informacij organom itd.;
  3. zaradi zaščite pravic, lastnine ali varnosti Plezarne in/ali njenih strank.

Naši poslovni partnerji, navedeni pod točko 3) zgoraj, smejo vaše osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

6.7. Pravice uporabnika

Privolitev lahko uporabnik kadarkoli prekliče, zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos njegovih osebnih podatkov ali poda ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvesti na e-naslov janezziherl@gmail.com. Privolitev lahko uporabnik kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

V kolikor ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vaše soglasje prekličete s pisno izjavo oziroma sporočilom, ki nam ga pošljete na e-naslov janezziherl@gmail.com ali na drug način, objavljen na naši spletni strani. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov lahko povzroči, da vam Plezarna po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo mogla nuditi posamezne ali več svojih storitev, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi. Z namenom zagotavljanja in uresničevanja vaših pravic lahko vedno kontaktirate našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki bo poskrbela za neposredno uresničevanje vaših šestih temeljnih pravic:

 1. Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov (15. člen GDPR): imate lahko pravico, da od nas zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in če jih, lahko od nas zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o dostopu, ki med drugim vključujejo namene obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki. Kljub navedenemu to ni vaša absolutna pravica in interesi drugih posameznikov lahko omejijo vašo pravico dostopa do podatkov. Imate pravico pridobiti kopijo osebnih podatkov, ki so predmet obdelave. Za vse nadaljnje kopije, ki bi jih zahtevali, vam lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju nastalih administrativnih stroškov.
 2. Pravica do popravka vaših osebnih podatkov: če v osebnih podatkih najdete kakšno napako ali če se vam zdijo nepopolni ali napačni, imate pravico, da od nas zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov. Odvisno od namena obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
 3. Pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov: če ne želite več, da hranimo vaše osebne podatke oz. ne obstaja več namen, zaradi katerega smo jih zbirali, ali je potekel rok za hranjenje takšnih osebnih podatkov, imate pod določenimi pogoji pravico, da od nas zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, upravljavec pa bo imel obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.
 4. Pravica do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov: pod določenimi pogoji imate pravico, da od nas zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V tem primeru bodo zadevni osebni podatki označeni in jih upravljavec lahko obdeluje le za določene namene.
 5. Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov: pod določenimi pogoji imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke brez našega oviranja posredujete drugemu upravljavcu.
 6. Pravica do ugovora: pod določenimi pogoji imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ali kadar se vaši podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, kadarkoli ugovarjate (nasprotujete) obdelavi osebnih podatkov. Upravljavec ima v tem primeru obveznosti, da preneha obdelovati vaše osebne podatke. V kolikor vaše osebne podatke obdelujemo za namen neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi za namene takega trženja ali zgolj avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.

Plezarna zagotavlja, da bo izvajala vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Plezarna nemudoma izvedla vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestila, prav tako bo s tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

V skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ali drugo veljavno zakonodajo.

6.8. Veljavnost in spremembe splošnih pogojev varovanja in obdelave osebnih podatkov

Predmetni pogoji obdelave veljajo in se uporabljajo od 1. januarja 2020.
Ob implementaciji novih tehnologij ali ponudbi dodatnih storitev se lahko pokaže tudi potreba po spremembi in dopolnitvi/posodobitvi predmetnih splošnih pogojev varovanja in obdelave osebnih podatkov, zato si Plezarna pridržuje pravico, da le-te kadarkoli spremeni/dopolni. Vse spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev bodo objavljene na spletni strani www.plezarna.si oz. boste o spremembi obveščeni na drug primeren način.

Plezarna aktivni center d.o.o.